Συχνοουρία, 20 αιτίες που την προκαλούν. Τι πρέπει να γνωρίζουμε!

Με τον όρο συχνοουρία περιγράφουμε την ανάγκη για ούρηση πιο συχνά από το συνηθισμένο.

Ωστόσο, το «πιο συχνά από το συνηθισμένο» σαν περιγραφή δε λέει και πολλά πράγματα όταν αφορά τη λειτουργία της ούρησης.

Το σημείο κλειδί για τη διαπίστωση αν πραγματικά υπάρχει πρόβλημα με τη συχνότητα της
ούρησης έγκειται στο αν η ανάγκη για συχνή ούρηση (συχνοουρια) προκαλεί προβλήματα στην καθημερινότητα του ανθρώπου.

Μεταξύ αυτών ακόμα και την πρόκληση άγχους όταν κανείς δε βρίσκεται κοντά σε τουαλέτα λόγω της ανασφάλειας που νιώθει για το θέμα της ούρησης.

Η επιτακτική ούρηση αφορά την ακατανίκητη επιθυμία του ατόμου να επισκεφθεί άμεσα την
τουαλέτα.

Αυτή η ανάγκη μπορεί να συνοδεύεται από πόνο ή δυσφορία στην ουροδόχο κύστη ή στη διαδρομή του ουροποιητικού.

Μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει προβλήματα με το ζήτημα της επιτακτικής ούρησης όταν δεν
προλαβαίνει να βρεθεί σε τουαλέτα άμεσα ή η αίσθηση της ανάγκης για ούρηση γεννάται πολύ
απότομα.

Η συχνοουρία και η επιτακτική ούρηση συχνά συνοδεύουν ως καταστάσεις η μία την άλλη.

Μπορεί κανείς να αισθάνεται την ανάγκη να ουρεί συχνά, και αυτή η ανάγκη να εγκαθίσταται
απότομα.